Ця Політика конфіденційності регулює порядок обробки та використання персональних та інших даних Aquality LTD (далі - Оператор).

Надав Оператору персональних та інших даних за допомогою сайту, Користувач підтверджує свою згоду на використання вказаних даних на умовах, викладених у цій Політиці конфіденційності.

Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності, він зобов`язаний припинити використання сайту.

Безумовним прийомом цієї Політики конфіденційності є початком використання сайту Користувачем.

1. ТЕРМІНЫ

1.1. Сайт - сайт, розташований в мережі Інтернет по адресу https://www.hohlov.net
Всі виключні права на Сайт та його окремі елементи (включаючи програмне забезпечення, дизайн) належать Оператору у повному обсязі. Передача виключних прав Користувач не є предметом справжньої політики конфіденційності.

1.2. Користувач - лице, що використовує сайт.

1.3. Законодавство - діюче законодавство України.

1.4. Персональні дані - персональні дані Користувача, які Користувач надає самостійно при реєстрації або в процесі використання функцій сайту.

1.5. Дані - інші дані про Користувача (не входять в поняття Персональних даних).

1.6. Реєстрація - заповнення Користувачем Реєстраційної форми, розташованої на сайті, шляхом вказування необхідних відомостей та вибору логину та пароля.

1.7. Реєстраційна форма - форма, розташована на сайті, яку Користувач повинен заповнити для проходження реєстрації на сайті.

2. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Оператор збирає та зберігає тільки ті Особисті дані, які необхідні для надання послуг Оператора та взаємодії з Користувачем.

2.2. Персональні дані можуть використовуватися в наступних цілях:

2.2.1 надання послуг Услуг Користувачеві;

2.2.2 ідентифікація користувача;

2.2.3 взаємодія з користувача;

2.2.4 напрямок Користувач рекламних матеріалів, інформації та запитів;

2.2.5 проведення статистичних та інших досліджень;

2.2.6 обробка платежів користувача;

2.2.7 моніторинг операцій Користувача в цілях запобігання фальсифікації, незаконних ставок, стирання грошей.

2.3. Оператор в тому числі обробляє наступні дані:

2.3.1 фамілія, ім`я та відмітка;

2.3.2 адреса електронної пошти;

2.3.3 номер мобільного телефону.

2.4. Користувачу заборонено вказувати на сайті особисті дані третіх осіб.

3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОГО І ІННУХ ДАНИХ

3.1. Оператор зобов`язується використовувати Персональні дані відповідно до Закону «Про персональні дані» та внутрішніми документами Оператора.

3.2. В відношенні Персональних даних та інших Даних Користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.

3.3. Оператор має право зберегти архівну копію Персональних даних і Даних, у тому числі після видалення акаунта Користувача.

Оператор має право зберігати персональні дані та Дані на серверах поза межами України.

3.4. Оператор має право передавати Персональні дані та Дані Користувача без погодження Користувача наступними особами:

3.4.1 державним органам, в тому числі органам достовірності та слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом;

3.4.2 партнерам Оператора;

3.4.3 в інших випадках, прямо передбачених діючим законодавством України.

3.5. Оператор має право передавати Персональні дані та Дані третім особам, не зазначеним у п. 3.4. справжні Політики конфіденційності, в наступних випадках:

3.5.1 Користувач висловив свою згоду на такі дії;

3.5.2 передача необхідна в рамках використання Сайту Користувача або надання послуг Користувачеві;

3.5.3 передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому при причепі переходить всі зобов`язання за дотриманням умов цього Політики.

3.6. Оператор здійснює автоматизовану обробку Персональних даних і Даних.

4. ІЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНИХ

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) Особисті дані за допомогою особистого кабінету або шляхом направлення письмового заяви Оператору.

4.2. Користувач у будь-який момент має право видалити Персональні дані.

4.3. Користувач гарантує, що всі Персональні дані актуальні і не відносяться до третім особам.

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Оператор здійснює належну захист Персональних та інших даних відповідно до Законодавства та приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних.

5.2. Примірні заходи захисту в тому числі дозволяють захищати Персональні дані від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЬХ ЛИЦ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
6.1. Використовуючи Сайт Користувач має право заносити дані третіх осіб для подальшого використання.

6.2. Користувач зобов`язується отримати згоду суб`єкта персональних даних на використання за допомогою Сайту.

6.3. Оператор не використовує персональні дані третіх осіб занесені Користувачем.

6.4. Оператор зобов`язується вжити необхідних заходів для забезпечення збереження персональних даних третіх осіб, занесених Користувачем.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Оператором, що виникають у зв`язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство України.

7.2. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації Оператора.

Перед зверненням до суду Користувач повинен дотримати обов`язковий досудовий порядок і направити Оператору відповідну претензію в письмовому вигляді. Термін відповіді на претензію складає 30 (тридцять) робочих днів.

7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень Політики конфіденційності будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Політики конфіденційності.

7.4. Оператор має право в будь-який момент змінювати політику конфіденційності (повністю або в частині) в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Користувачем. Всі зміни вступають в силу на наступний день після розміщення на Сайті.

7.5. Користувач зобов`язується самостійно стежити за змінами Політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.